Torrpastell/blandteknik
Privat, finns som konst/vykort