Å. Renskinn, tenntråd och odlade sötvattenspärlor 150:-